Leiderschap begint met vertrouwen

Over Marcel Karreman

Al meer dan 20 jaar draag ik bij aan leiderschapsontwikkeling in iedere denkbare branche, profit en non-profit.


Even zo lang heb ik ervaring als adviseur, executive coach, trainer en facilitator, met dezelfde toewijding voor de board als de professional op de werkvloer.


In mijn gesprekken zal ik altijd de samenhang tussen je levenspad en je rol als leider helpen verenigen.


Mijn CV vind je op linkedin.com/in/karremanmarcel

Leiderschap begint met vertrouwen

De sterkste leiders die ik heb mogen ontmoeten laten een voortdurend en vanzelfsprekend vertrouwen zien. Ze verbinden hun leiderschap aan een goed doordachte visie op werk én leven. Allround leiders zoeken voortdurend duurzame oplossingen voor de uitdagingen van hun teams en organisatie.

Nemo A Perfect Storm

Zelfinzicht

Leren in organisaties

Ontwikkeling van leiderschap is vooral effectief als het versterken van je rol in de organisatie centraal staat. Je bent op je best als dat wat je kunt, wat je aan waarde kunt toevoegen, waar je van houdt en wat echt van betekenis voor je is, samenkomen.


Functies en posities veranderen snel, zeker in deze tijd. De ontwikkeling van je rol is van waarde in iedere volgende positie.


Onderzoek (Deloitte, 2020) wijst uit dat 46% van alle professionals in organisaties vindt dat hun organisatie een hoger doel moet dienen. Jonge professionals vinden de betekenis van hun werk en een persoonlijke purpose even belangrijk als beloning of status.


Anderen vertrouwen start met zelfvertrouwen en zelfvertrouwen ontwikkel je door zelfkennis. Het vraagt moed om in alle openheid te onderzoeken wie je bent, waar je vandaan komt en wat je te doen hebt in het werk en leven. Diepgaande persoonlijke reflectie is het startpunt van verandering en ontwikkeling.

Why trust is worth it - Cirque du Soleil

Tijd

Snelle oplossingen bestaan niet. Een goed gesprek heeft het nodig op gang te komen. Gaandeweg leer je elkaar kennen en komen essentiële thema’s op tafel. Op basis van vertrouwen ontstaan steviger gesprekken die uitdagen anders in werk en leven te gaan staan.


Ook het veranderen van een leiderschapscultuur kost tijd. Om iedere leidinggevende in beweging te krijgen is het nodig een gezamenlijk gedragen visie op leiderschap te ontwikkelen,

een gideonsbende het voortouw te laten nemen en

inspiratiebijeenkomsten en vaardigheidstraining te organiseren. Om te veranderen is het nodig mensen te verleiden en te begrenzen en teams of teamleiders die anders willen werken maar niet weten hoe, coaching te bieden.Het is mijn uitdaging te schaven aan een leiderschapsprofiel tot het past voor je organisatie en te bouwen aan een gewenste leiderschapscultuur tot het niet meer terug te draaien is.

De acht bergen

Double Healix

Het helpt als je ziet waar je staat in een veranderproces en weet wat je moet doen om een volgende stap te maken. Het leiderschaps- en ontwikkelingsmodel van Double Healix beschrijft dit proces herkenbaar in twaalf fasen, van voorbereiding via eerste successen en het aangaan van de moeilijkste momenten tot een daadwerkelijke transformatie.

Double Healix

Living

Beeldvorming en MovieLearning

Mensen denken in mogelijkheden. We zien in welke situatie we ons bevinden en vormen ons een beeld van hoe het leven zou kunnen zijn. Dat maakt ons uniek en zo blijven we ons ontwikkelen. Een ondernemer ziet de mogelijkheden van zijn product. Een leidinggevende ziet de potentie van zijn mensen.


Films en documentaires inspireren, raken ons en houden ons op een indrukwekkende wijze een spiegel voor. Ze geven ons een beeld van wie we zijn en ze bieden ons op een uitdagende manier zicht op nieuwe werelden en mogelijkheden.

We kunnen films in scenes knippen en stopzetten.Fragmenten uit films kunnen helpen om nauwkeurig te kijken naar wat we doen, wat het effect van ons gedrag is op anderen en welke alternatieven er zijn voor dit gedrag.


In mijn database heb ik, in samenwerking met MovieLearning, honderden film- en documentairefragmenten, passend bij iedere situatie waarin een organisatie, team of persoon verzeild kan raken.

Marcel Karreman Leiderschap - Advies

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 15

1015 JX Amsterdam

06 34678566

marcel@mkla.nl

www.mkla.nl